Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc Chủ Xe Ô Tô – Xe Máy gọi tắt là Bảo hiểm Bắt buộc Ô tô – Xe Máy.

Đây là loại bảo hiểm mà người chủ xe cần xuất trình cho cảnh sát giao thông khi cần được kiểm tra và là loại bảo hiểm bắt buộc phải có khi tham gia giao thông.

Phí xe tải dưới 3 tấn là 938.300 VND

Phí xe tải 3 đến 8 tấn là 1.826.000 VND

Phí xe tải 8 đến 15 tấn là 3.020.600 VND

Phí xe tải trên 15 tấn là 3.520.000 VND


  Dịch vụ Bảo hiểm của Bảo hiểm Dầu Khí Việt Nam PVI cam kết cung cấp Bảo hiểm chính gốc, hợp pháp, có thể tra cứu được.

  Quy trình mua bảo hiểm

  Xử lý bồi thường

  Mức bồi thường


  Biểu phí bảo hiểm bắt buộc

  Xe Không kinh doanh vận tải

  Loại xe Phí chưa VAT Tổng phí
  Xe 4-5 chỗ 437.000 480.700
  Xe từ 6 đến 11 chỗ 794.000 873.400
  Xe 12 đến 24 chỗ 1.270.000 1.397.000
  Xe trên 24 chỗ 1.825.000 2.007.500
  Xe bán tải, pickup, minivan 933.000 1.026.300

  Xe Có kinh doanh vận tải

  Loại xe Phí chưa VAT Tổng phí
  Xe 4-5 chỗ 756.000 831.600
  Xe 6 chỗ 929.000 1.021.900
  Xe 7 chỗ 1.080.000 1.188.000
  Xe 8 chỗ 1.253.000 1.378.300
  Xe 15 chỗ 2.394.000 2.633.400

  Xe tải

  Loại xe Phí chưa VAT Tổng phí
  Xe dưới 3 tấn 853.000 938.3000
  Xe từ 3 đến 8 tấn 1.660.000 1.826.000
  Xe 8 tấn đến 15 tấn 2.746.000 3.020.600
  Xe trên 15 tấn 3.200.000 3.520.000
  Xe đầu kéo 4.800.000 5.280.000