Theo Nghị định 03/2021 – Sẽ có một số thay đổi lớn về bảo hiểm bắt buộc ô tô xe máy, ở bài trước, chúng tôi đã có những tóm tắt về những điều mới trong Nghị định 03 về bảo hiểm bắt buộc ô tô và xe máy.

Ở đây, chúng tôi cập nhật thêm biểu phí mới dành cho các loại xe ô tô, trong đó, xe bán tải, pickup, van sẽ được thay đổi phí trở về 480,700 giống các loại xe 5 chỗ. Xem thêm phần tính phí dưới đây: